hphedge

HP Hedge blev etableret i 2007 og er en professionel og uafhængig kapitalforening (AIF) med en aktiv investeringsstrategi.

Foreningen består af 2 afdelinger med forskellige investeringsunivers. Fælles for dem alle er, at de udelukkende investerer i obligationer.

HP Hedge tilbyder adgang til gearet professionel investering i rentespænd på det danske stats- og realkreditobligationsmarked samt på det europæiske obligationsmarked via sine to underafdelinger.


HP Hedge Danske Obligationer KL tilbyder eksponering mod det danske stats- og realkreditobligationsmarked, mens afdelingen HP Hedge Fixed Income KL i tillæg til det danske realkreditobligationsmarked også kan have eksponering mod korte og mellemlange europæiske statsobligationer, det europæiske covered bond marked samt erhvervsobligationer, primært fra danske udbydere.

Foreningens målsætning

  • At levere et afkast over en 3-årig periode svarende til cibor 12 + 5%

  • At have lav korrelation til traditionelle aktivklasser

  • At skabe så høj en sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Det danske obligationsmarked


Det danske realkreditobligationsmarked har de sidste 200 år modstået adskillige kriser og fremstår som et sikkert og gennemtestet system. Strukturen er baseret på en grundig registrering af samtlige ejendomme i Danmark, gennemarbejdede lovgivningsmæssige rammer og effektive rutiner ved debitorers betalingsforfald. Markedet består af et stort antal udstedelser, omkring 1.700 serier, som til trods for dette er meget likvidt. Den høje kreditkvalitet kommer til udtryk ved den meget høje rating som alle nye udstedelser modtager.

Registreret af Finanstilsynet


Kapitalforeningen Wealth Invest  er registreret af Finanstilsynet under FT nr. 24.062. Foreningen er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR nr. 35483055. Findes de søgte informationer ikke på hjemmesiden, kan kapitalforeningens rådgiver, HP Fondsmæglerselskab eller kapitalforeningens administrator Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest kontaktes her.