hphedge

Kontaktoplysninger

Foreningen

Kapitalforeningen HP Hedge

Bernstorffsgade 50

1577 København V

Telefon: 33 28 14 00

E-mail: ifs@seb.dkRådgiver

HP Fondsmæglerselskab

Kronprinsessegade 18, 1. sal

1306 København K

+45 33 15 00 34

hp@hpfonds.dkAdministrator

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Bernstorffsgade 50 1577 København V

Telefon: 33 28 14 00

CVR nr.: 20 86 22 38Depotselskab

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark

filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige

Bernstorffsgade 50 1577 København V

CVR nr.: 19 95 60 75Bestyrelse

Kim Esben Stenild Høibye, formand

Advokat, Partner


Jacob Carl Jacobsen

Direktør 


Peter Nauntofte

Direktør 

Direktion

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Adm. direktør Lise Bøgelund Jensen 

Bernstorffsgade 50 1577 København V

CVR nr.: 20 86 22 38Revision

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44 2900 Hellerup

CVR nr.: 33 77 12 31