hphedge

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?


Konti, depoter og rådgivning

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Kapitalforeningen HP Hedge, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.


Produkter fra Kapitalforeningen HP Hedge

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra Kapitalforeningen HP Hedge, kan du skrive til:


Kapitalforeningen HP Hedge

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V


Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål.


Klageansvarlig

Hvis vort svar ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte Kapitalforeningen HP Hedges klageansvarlige:


Kapitalforeningen HP Hedge

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V

Att.: Den klageansvarlige

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Kapitalforeningen HP Hedge behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde. Adressen er:


Det finansielle ankenævn

Store Kongensgade 62, 2

1264 København K

sek@fanke.dk

35 43 63 33